Kurz Alfa u nás ve farnosti

Přijďte se zamyslet nad smyslem života. Poznejte základy křesťanské víry. Setkání začínají občerstvením, následuje přednáška na předem dané téma a po ní diskuze.
Přihlašujte se mailem na farnost@farnostliskovec.cz.
Další informace o kurzech Alfa získáte na http://www.kurzyalfa.cz/.