Aktuality

Milí spolufarníci,

měsíc květen se nese ve znamení oslav. Čeká nás Slavnost Seslání Ducha Svátého, v ten samý den oslava patrocinia našeho kostela a s tím spojené hody ve Starém Lískovci. Na konci května pak budeme moci prožít slavnost spolu s dětmi, které letos půjdou poprvé ke svátému přijímání.

Akce květen 2018

Májové pobožnosti – úterý 18.00 v bohunické kapli,
středa před dětskou mší,
pátek 17.40 v kostele,
Příprava na biřmování (ml) – 10.5. a 31.5.,
Příprava na biřmování (st), setkání nad biblí – 3.5. a 24.5.,
16.5. svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona kostela,
17.5. po mši svaté adorace,
19.5.-20.5. hody ve Starém Lískovci, 19.5. 14.00 požehnání na začátek hodů,
20.5. oslava patrocinia kostela – 11.00 divadlo pro děti,
společný oběd (prodej stravenek po mších 6.,9.,13.,16.5.),
15.30 modlitba za farnost,
27.5. První svaté přijímání – na mši svaté v 9.30.

Týden od 21. 5. 2018 do 27. 5. 2018 v naší farnosti

PONDĚLÍ 21. května
18:00 mše svatá
ÚTERÝ 22. května
18:00 májová pobožnost v kapli v Bohunicích
19:00 mše svatá pro studenty
STŘEDA 23. května
18:00 mše svatá pro děti začíná májovou pobožností
ČTVRTEK 24. května
18:00 mše svatá
18:50 setkání s Biblí a příprava na biřmování (st)
PÁTEK 25. května                                                                                                                                             Noc kostelů
17:40 májová pobožnost
18:00 mše svatá
NEDĚLE 27. května                                                                                                              Slavnost Nejsvětější Trojice
07:30 mše svatá
09:30 mše svatá, první svaté přijímání dětí