Aktuality

Milí přátelé, 

letos budeme v naší farnosti opět slavit adventní ranní mše svaté (roráty), a to od 9.12. vždy v sobotu v 7.00. Přijměte prosím pozvání také na společnou snídani na faře po skončení bohoslužby. Letos také slavíme 4. neděli adventní na Štědrý den, mše svatá tedy bude pouze v 7.30, poté bude až odpolední dětská mše sv. v 15.00 a letos nově půlnoční mše svatá již ve 22.30. Věnujte prosím pozornost těmto změnám.

13.12. 18.50 Pastorační rada
14.12. po mši svaté adorace
15.12. od 16.30 příležitost ke svátosti smíření, poté po mši svaté do 19.30 
16.12. 7.00 roráty
od 17.12. zapisování úmyslů na 1. čtvrtletí 2018
17.12. 15.00 Betlémské světlo v Domově pro seniory na Mikuláškově náměstí+koncert Rodinného sboru
23.12. 7.00 roráty
24.12. mše svatá pouze v 7.30!!
8.30-11 Betlémské světlo ve skautské klubovně
15.00 mše svatá hlavně pro děti
22.30 půlnoční mše svatá
25.12. Slavnost Narození Páně
7.30, 9.30 mše svatá
16.00 Živý Betlém
26.12. Svátek sv. Štěpána
7.30, 9.30 mše svatá
27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
18.00 mše svatá s žehnáním vína
31.12. Svátek Svaté Rodiny
7.30, 9.30 mše svaté s požehnáním manželům
15.00 děkovná adorace za uplynulý rok
1.1.2018 Slavnost Matky Boží, Panny Marie
7.30, 9.30 mše svatá

Týden od 11. 12. 2017 do 17. 12. 2017 v naší farnosti

PONDĚLÍ 11. prosince
18:00 mše svatá
ÚTERÝ 12. prosince
19:00 mše svatá pro studenty
STŘEDA 13. prosince
18:00 mše svatá pro děti
18:50 Pastorační rada
ČTVRTEK 14. prosince
18:00 mše svatá, po mši svaté adorace
PÁTEK 15. prosince
18:00 mše svatá, od 16:30 příležitost ke svátosti smíření, po mši svaté do 19:30
SOBOTA 16. prosince
07:00 roráty
NEDĚLE 17. prosince                                                                                                                            3. neděle adventní
07:30 mše svatá, sbírka na opravy a stavby, prodej duchovní literatury a produktů fair trade
09:30 mše svatá, sbírka na opravy a stavby, prodej duchovní literatury a produktů fair trade