Aktuality

Týden od 16. 1. 2017 do 22. 1. 2017 v naší farnosti

PONDĚLÍ 16. ledna
18:00 mše svatá
STŘEDA 18. ledna
18:00 mše svatá pro děti
ČTVRTEK 19. ledna
18:00 mše svatá
18:50 příprava na biřmování
PÁTEK 20. ledna
18:00 mše svatá
NEDĚLE 22. ledna                                                                                                                              3. neděle v mezidobí
07:30 mše svatá
09:30 mše svatá