Aktuality

Vážení přátelé,

v období letních prázdnin nebudou slouženy pondělní mše svaté a nebudou ani pravidelné adorace. Zde je několik příležitostí k setkání během letních dnů:

25.- 31.7. Světové dny mládeže v Krakově
15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – možnost poutní mše svaté v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
20.8. Letní noc – taneční zábava v prostorách DTJ Starý Lískovec, pořádá Orel Starý Lískovec
21.8. Orelská pouť na sv. Hostýn, 19:00 schůzka Redakční rady Nepomuku
27.8. 13. diecézní pouť rodin Žďár n. Sázavou Klášter

Pro ty z vás, kteří by si rádi doplnili vzdělání, na podzim začíná další běh Teologického kurzu, přihlášky je možné podávat do 20.9. (více informací viz http://brno.biskupstvi.cz/kc/kurz.html)

Týden od 25. 7. 2016 do 31. 7. 2016 v naší farnosti

ČTVRTEK 28. července
18:00 mše svatá
PÁTEK 29. července
18:00 mše svatá
NEDĚLE 31. července                                                                                                                      18. neděle v mezidobí
07:30 mše svatá
09:30 mše svatá