Aktuality

Milí přátelé,

měsíc březen se ponese v duchu příprav na Velikonoce, které nás čekají na závěr měsíce. Proběhnou také volby do pastorační rady.

Pravidelné pobožnosti křížové cesty:
út – 18.00 – kaple v Bohunicích
pá – 17.30 – kostel
ne – 17.00 – kostel
21.3. 18.50 pastorační rada
23.3. od 16.30  příležitost ke svátosti smířeni, dle potřeby i po mši svaté
při mši svaté udílení svátosti nemocných
25.3. Květná neděle
15.00 pobožnost křížové cesty v Chudčicích
změna na letní čas
28.3. po mši svaté Hod Beránka, zvláště pro ty,co se připravují na první svaté přijímání a biřmování
29.3. 18.00 obřady Zeleného čtvrtku, při mši umývání nohou, poté adorace
30.3. od 12.00 modlitební bdění
15.00 pobožnost křížové cesty
18.00 obřady Velkého pátku
31.3. 9.00 ranní chvály, poté modlitební bdění
21.00 Velikonoční Vigilie
1.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – při obou mších žehnání pokrmů
2.4. 7.30 mše svatá

Přeji všem požehnané prožití doby postní a Velikonoc!
 

Přihláška k přípravě na přijetí svátosti biřmování

Týden od 19. 3. 2018 do 25. 3. 2018 v naší farnosti

PONDĚLÍ 19. března
18:00 Slavnost Svatého Josefa, snoubence Panny Marie
ÚTERÝ 20. března
18:00 křížová cesta v kapli v Bohunicích
19:00 mše svatá pro studenty
STŘEDA 21. března
18:00 mše svatá pro děti
18:50 pastorační rada
ČTVRTEK 22. března
18:00 mše svatá
PÁTEK 23. března
16:30 Příležitost ke Sv. zpovědi
17:30 křížová cesta
18:00 udílení Svátosti nemocných
NEDĚLE 25. března                                                                                                                                    Květná neděle
07:30 mše svatá
09:30 mše svatá
15:00 pobožnost křížové cesty v Chudčicích
17:00 křížová cesta – kostel