Aktuality

Milí přátelé a příznivci farnosti,

zdravím vás v novém školním roce. Během září začínají v naší farnosti obvyklé aktivity, jako výuka náboženství, kluby, setkání s Biblí nebo přípravy na biřmování. První říjnovou neděli nás pak čeká oslava 90. výročí posvěcení našeho kostela. Předem na tuto událost upozorňuji, abyste si mohli udělat čas. Podrobnosti pak najdete ve farním časopise Nepomuk.

19.9. začíná výuka náboženství,
28.9. Slavnost sv. Václava – doporučený svátek, mše sv. v 18h,
29.9. 18:45 příprava na biřmování.

setkani_teen

Týden od 26. 9. 2016 do 2. 10. 2016 v naší farnosti

PONDĚLÍ 26. září
18:00 mše svatá
STŘEDA 28. září                                                                                                                                  Slavnost sv. Václava
18:00 mše svatá
ČTVRTEK 29. září
18:00 mše svatá
18:45 příprava na biřmování
PÁTEK 30. září
18:00 mše svatá
SOBOTA 1. října
18:00 mše svatá v kapli v Bohunicích
NEDĚLE 2. října                                                                                                                                27. neděle v mezidobí
90. výročí posvěcení kostela
07:30 mše svatá
09:30 mše svatá
15:00 adorace v kostele
15:30 program na farní zahradě