Aktuality

Vážení přátelé a příznivci farnosti,

dovoluji si vás pozvat k setkání ve farnosti při následujících příležitostech:

15.2. 18:50 setkání „uklízecích skupin“ na faře s poděkováním a pohoštěním
16.2. po mši svaté adorace
16.2. 18:50 příprava na biřmování
21.2. začínají úterní studentské mše svaté
23.2. 18:50 Setkání s Biblí
26.2. sbírka Haléř sv. Petra

Týden od 13. 2. 2017 do 19. 2. 2017 v naší farnosti

PONDĚLÍ 13. února
18:00 mše svatá
STŘEDA 15. února
18:00 mše svatá pro děti
18:50 setkání úklidových skupin
ČTVRTEK 16. února
18:00 mše svatá, po mši svaté adorace
18:50 příprava na biřmování
PÁTEK 17. února
18:00 mše svatá
NEDĚLE 19. února                                                                                                                             7. neděle v mezidobí
07:30 mše svatá
09:30 mše svatá