Aktuality

Vážení přátelé a příznivci farnosti,

v měsíci březnu začíná doba postní, což mimo jiné znamená možnost společně se scházet a modlit pobožnost křížové cesty. Příležitost k tomu bude v našem kostele každý pátek v 17.30h a každou neděli v 17h  (s výjimkou 26.3.) a v úterý v 18h v kapli v Bohunicích.

Kromě toho si dovoluji upozornit na následující příležitosti:
20.3. 18.00 slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie (přesouvá se z neděle)
23.3. 18.50 Setkání s Biblí
25.3. slavnost Zvěstování Páně (mše sv. v předvečer slavnosti 24.3. v 18h)
26.3. sbírka na opravy a stavby
zapisování úmyslů na 2. čtvrtletí 2017
16.15 V. A. Říhovský: Křížová cesta (zpívá rodinný sbor)
17.00 postní duchovní obnova – P. Vítězslav Řehulka
poté setkání Redakční rady Nepomuku
30.3. 18.50 příprava na biřmování

Týden od 20. 3. 2017 do 26. 3. 2017 v naší farnosti

PONDĚLÍ 20. března
18:00 Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
ÚTERÝ 21. března
19:00 mše svatá pro studenty
STŘEDA 22. března
18:00 mše svatá pro děti
ČTVRTEK 23. března
18:00 mše svatá
18:50 Setkání s Biblí
PÁTEK 24. března
17:30 pobožnost křížové cesty
18:00 mše svatá
SOBOTA 25. března                                          Slavnost Zvěstování Páně (mše svatá v předvečer slavnosti 24.3.)
NEDĚLE 26. března                                                                                                                                   4. neděle postní
07:30 mše svatá, sbírka na opravy a stavby, zapisování úmyslů na 2. čtvrtletí 2017
09:30 mše svatá, sbírka na opravy a stavby, zapisování úmyslů na 2. čtvrtletí 2017
16:15 V. A. Říhovský: Křížová cesta (zpívá rodinný sbor)
17:00 Postní duchovní obnova s P. Vítězslavem Řehulkou