Aktuality

Milí přátelé a příznivci lískovecké farnosti,

v měsíci Panny Marie se budou opět konat májové pobožnosti v bohunické kapli (vždy v úterý v 18 hodin),
v kostele na začátku středeční mše svaté pro děti a v pátek v 17:40.
Dále prosím přijměte pozvání k těmto příležitostem:

26.5. Slavnost Těla a Krve Páně, 18:50 příprava na biřmování,
28.5. Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství, Krakov, Polsko,
29.5. 9:30 první svaté přijímání dětí.

Týden od 23. 5. 2016 do 29. 5. 2016 v naší farnosti

PONDĚLÍ 23. května
18:00 mše svatá
ÚTERÝ 24. května
18:00 májová pobožnost v kapli v Bohunicích
19:00 mše svatá pro studenty
STŘEDA 25. května
18:00 mše svatá pro děti začíná májovou pobožností
ČTVRTEK 26. května
18:00 Slavnost Těla a Krve Páně
18:50 příprava na biřmování
PÁTEK 27. května
17:40 májová pobožnost
18:00 mše svatá
NEDĚLE 29. května                                                                                                                          9. neděle v mezidobí
07:30 mše svatá, první svaté přijímání dětí
09:30 mše svatá, první svaté přijímání dětí

Týden od 30. 5. 2016 do 5. 6. 2016 v naší farnosti

PONDĚLÍ 30. května
18:00 mše svatá
ÚTERÝ 31. května
18:00 májová pobožnost v kapli v Bohunicích
19:00 mše svatá pro studenty (poslední v tomto akademickém roce)
STŘEDA 1. června
18:00 mše svatá pro děti
18:50 pastorační rada
ČTVRTEK 2. června
18:00 mše svatá
18:50 Setkání s Biblí
PÁTEK 3. června
18:00 Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
SOBOTA 4. června
18:00 mše svatá v kapli v Bohunicích
NEDĚLE 5. června                                                                                                                          10. neděle v mezidobí
07:30 mše svatá
09:30 mše svatá