Aktuality

Vážení přátelé,

v měsíci říjnu začínají růžencové pobožnosti v kapli v Bohunicích, a to vždy v úterý od 18 hodin.

1.10. proběhla oslava 91. výročí posvěcení kostela,
8.10. 19.00 setkání Redakční rady Nepomuku,
10.10. začínají studentské mše svaté, vždy v úterý v 19h,
11.10. 18.50 pastorační rada farnosti,
12.10. po mši svaté adorace,
14.10. práce na farní zahradě (skauti),
19.10. 18.50 Setkání s Biblí,
28.10. práce na farní zahradě,
22.10. Misijní neděle, sbírka na misie.

Týden od 16. 10. 2017 do 22. 10. 2017 v naší farnosti

PONDĚLÍ 16. října
18:00 mše svatá
ÚTERÝ 17. října
18:00 růžencová pobožnost v kapli v Bohunicích
19:00 mše svatá pro studenty
STŘEDA 18. října
18:00 mše svatá pro děti
ČTVRTEK 19. října
18:00 mše svatá
18:50 Setkání s Biblí
PÁTEK 20. října
18:00 mše svatá
SOBOTA 21. října
15:00 svatba: Jakub Čtvrtníček a Marta Havránková
NEDĚLE 22. října                                                                                                29. neděle v mezidobí (Misijní neděle)
07:30 mše svatá, sbírka na misie
09:30 mše svatá, sbírka na misie