Výuka náboženství

Školní rok 2023/2024

třídadenhodinakatechet(k)a
ovečky pro nejmenšístředa
1x za 14 dní
16.00Petra Vyhlídalová
1.pondělí16.00Ludmila Černá
2.úterý16.00Dana Skřičková
3.pondělí17.00Ludmila Černá
4. + 5.čtvrtek16.00o. Petr Košulič
6. + 7.čtvrtek17.00Vladimír Malach
8. a staršípondělí19.00o. Petr Košulič

Výuka bude probíhat od 25. 9. 2023 ve žluté učebně u fary.

Přihlášku odevzdejte na faře nebo v prvních hodinách výuky přímo paní katechetce nebo panu katechetovi.