Výuka náboženství

Školní rok 2020-2021

třída den hodina katecheta/ka
1. pondělí 16.00 Ludmila Černá
2. úterý 16.00 Jana Pohorská
3. pondělí 17.00 Ludmila Černá
4. úterý 17.00 Lucie Stará
5. čtvrtek 16.00 o. Jaroslav Rašovský
6. čtvrtek 17.00 Vladimír Malach
7. + 8 + 9. úterý 18.00 Lucie Stará

Výuka bude probíhat od 21. 9. 2020 ve žluté učebně u fary.

Rozvrh náboženství ke stažení

Přihláška do náboženství ke stažení

Přihlášku odevzdejte na faře nebo v prvních hodinách výuky přímo paní katechetce nebo panu katechetovi.