Výuka náboženství

Školní rok 2022-2023

třída den hodina katecheta/ka
1. pondělí 16.00 Ludmila Černá
2. úterý 16.00 Jana Pohorská
3. pondělí 17.00 Ludmila Černá
4. úterý 17.00 Lucie Stará
5. čtvrtek 16.00 o. Jaroslav Rašovský
6. čtvrtek 17.00 Vladimír Malach
7. + 8 + 9. úterý 18.00 Lucie Stará

Výuka bude probíhat od 19. 9. 2022 ve žluté učebně u fary.

Přihlášku odevzdejte na faře nebo v prvních hodinách výuky přímo paní katechetce nebo panu katechetovi.