Život z víry

Výuka náboženství

probíhá ve farních učebnách dle následujícího rozpisu.

Školní rok 2019-2020

třída den hodina katecheta/ka
1. pondělí 16.00 Ludmila Černá
2. úterý 16.00 Jana Müllnerová
3. pondělí 17.00 Ludmila Černá
4. úterý 17.00 Lucie Stará
5. čtvrtek 16.00 Vladimír Malach
6. čtvrtek 17.00 Vladimír Malach
7. + 8. + 9. úterý 18.00 Lucie Stará

Výuka bude probíhat od 23. 9. 2019 ve žluté učebně u fary.

Rozvrh náboženství ke stažení

Přihláška do náboženství ke stažení

Předškolní děti

se schází ve farních učebnách jednou za čtrnáct dní ve středu v 16.45.

Setkání s Biblí

se koná dvakrát do měsíce vždy ve čtvrtek v 18.45 na faře.

Farní občasník Nepomuk

Výroční zprávy