Mše svatá na úmysl dárce (intence)

Zapisování vlastních úmyslů se vždy dělá na čtvrt roku dopředu. Termín zapisování je ohlášen vždy předchozí neděli při ohláškách na mši svaté. Každou neděli je jedna mše svatá sloužena na úmysl za farníky. 

Co je mešní intence?

Mešní intence je úmysl, se kterým kněz slaví mši svatou. V tradici církve bylo ustanoveno, že úmysl nevybírá jen kněz, ale může být k němu vybídnutý ostatními bratry ve víře.

S mešními úmysly je spojeno také mešní stipendium, finanční příspěvek knězi za odslouženou mši s úmyslem dárce. Stipendium nevyjadřuje cenu mše, ale vůli dárce podpořit život kněze. Kodex kanonického práva stanoví, že mešní stipendium by mělo odpovídat „denním výdajům na živobytí kněze“, podmínky jsou stanoveny místním biskupem.