Bohoslužby

Aktuální informace a pořad bohoslužeb najdete v ohláškách.

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého

pondělí (jen ve šk. roce), čtvrtek, pátek18.00 hod.
středa (ve šk. roce pro děti)17.30 hod.
sobota (kromě 1. soboty v měsíci)8.00 hod.
neděle7.30 hod., 9.30 hod.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Bohunicích na ul. Rolnická

1. sobota v měsíci v 18.00 hod.

Domov pro seniory na Mikuláškově nám.

1. pátek v měsíci v 10.00 hod.

Domov pro seniory Kosmonautů

3. pondělí v měsíci v 10.00 hod.

Domov pro seniory Naděje

1. pondělí v měsíci v 10.00 hod.