Bohoslužby

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého

pondělí, středa, čtvrtek, pátek 18.00 hod.
sobota (kromě 1. soboty v měsíci) 8.00 hod.
neděle 7.30 hod., 9.30 hod.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Brně–Bohunicích na ul. Rolnická

1. sobota v měsíci v 18.00 hod.

Domov pro seniory na Mikuláškově nám.

1. pátek v měsíci v 10.00 hod.