Bohoslužby

Aktuální informace a pořad bohoslužeb najdete vždy v ohláškách.

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého

pondělí (jen ve šk. roce), středa, čtvrtek, pátek 18.00 hod.
sobota (kromě 1. soboty v měsíci) 8.00 hod.
neděle 7.30 hod., 9.30 hod.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Brně–Bohunicích na ul. Rolnická

1. sobota v měsíci v 18.00 hod.

Domov pro seniory na Mikuláškově nám.

1. pátek v měsíci v 10.00 hod.

Domov pro seniory Kosmonautů

3. pondělí v měsíci v 10.00 hod.

Domov pro seniory Naděje

1. pondělí v měsíci v 10.00 hod.