Duchovní správci

Přehled duchovních správců, kteří od r. 1929 působili ve farnosti

P. Benedikt Švanda 1929-1940
P. Fulgenc Jančík 1940-1943
P. ThDr. Vojtěch Josef Kučera OSA 1943-1959
P. Jindřich Kuba (výpomoc) 1945-1950
P. Jindřich Hladík 1959-1969
P. Lepka (výpomoc)
P. prof. Vojtěch Josef Kučera 1969-1975
P. Štěpán Peška (zástup)
P. Pavel František Šesták OSA (zástup)
P. Pavel František Šesták OSA 1975-1976
P. Jaroslav Adámek 1976
P. Josef Hinterhölzl 1976-1981
P. Josef Jahoda 1981-1998
P. Pavel Posád 1997 (zástup)
P. Ing. Jiří Sedláček CRV 1998-2005
P. Luboš Pavlů CRV 1998-2005
P. Pavel Opatřil 2005-2019
P. Jaroslav Rašovský 2019-2023
P. Petr Košulič 2023-dosud