Pohřeb či kremační rozloučení

Termín pohřbu či kremačního rozloučení z kostela je nutné nejprve domluvit s knězem. V neděli a svátky se pohřby v kostele nekonají.