Služba

Charita

V rámci farnosti máme jeden charitní projekt, takzvanou „Korunu denně“, která slouží na konkrétní pomoc. Pokladnička je v kostele. Jinak samozřejmě podporujeme a využíváme Charitu v Brně se svými rozmanitými službami.

Misie

Účastníme se nejen sbírky o Misijní neděli, ale přispíváme také na misijní rozměr církve skrze misijní jarmark, který připravuje Klub dětí a maminek. Koná se vždy na začátku adventu.

Úklid a údržba

O úklid kostela se stará několik skupin ochotných farníků. Také společné zázemí fary uklízí několik dobrovolníků. Rádi rozšíříme jejich řady.

Farní zahrada

Zahrada je zázemím pro všechny farní i skautské aktivity. Vždy dvě soboty na jaře i na podzim organizujeme brigády na údržbu a rozvoj zahrady.

Prodej literatury

O adventních a postních nedělích je možné zakoupit literaturu s křesťanskou tématikou a produkty fair trade ve farních učebnách.

Návštěvy nemocných

Jsou po domluvě, stará se o ně farář i trvalý jáhen. Nebojte se ozvat, pokud víte, že někdo další má o tuto službu zájem.