O farnosti

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno-Lískovec patří do děkanství brněnského, nachází se v jihozápadní části města Brna a zahrnuje městské části Brno–Starý Lískovec a Brno–Bohunice.

Územní vymezení farnosti

Každá farnost je vymezena buď teritoriálně nebo personálně. Naše farnost má územní charakter (patří mezi teritoriální farnosti), což znamená, že jejími členy jsou všichni katolíci mající kanonické trvalé nebo přechodné bydliště na území farnosti. Proto zde uvádíme následující seznam.

Seznam ulic náležejících do farnosti Brno–Starý Lískovec a Bohunice

 • Amerlingova
 • Arménská
 • Běloruská
 • Bítešská
 • Bohuňova
 • Bosonožská
 • Čeňka Růžičky
 • Čermákova
 • Dlouhá
 • Dunajská
 • Dvořiště
 • Elišky Přemyslovny
 • Gruzínská
 • Havelkova
 • Hermannova
 • Hraničky
 • Humenná
 • Irkutská
 • Jemelkova
 • Jihlavská 2 – 22
 • Kamenice
 • Karpatská
 • Kejbaly
 • Klobásova
 • Kroupova
 • Krymská
 • Kurská
 • Kyjevská
 • Labská
 • Lány
 • Lískovecká
 • Máchalova
 • Malešovská
 • Malostranská
 • Martina Ševčíka
 • Mikuláškovo náměstí
 • Moldavská
 • Na pískové cestě
 • Netroufalky
 • Neužilova
 • Oderská
 • Okrouhlá
 • Osová
 • Pod Nemocnicí
 • Podsedky
 • Příčky
 • Pšikalova
 • Rolnická
 • Sevastopolská
 • Sobolova
 • Souhrady
 • Spodní
 • Studentská
 • Svah
 • Šoustalova
 • Švermova
 • Točná
 • Tříčtvrtní
 • U Hřiště
 • U Penzionu
 • U Leskavy
 • U Pošty
 • Ukrajinská
 • ulice Kosmonautů
 • Uzbecká
 • Valašská
 • Vedlejší
 • Vltavská
 • Vohnoutova
 • Vyhlídalova
 • Za kovárnou
 • Zadní
 • Žlíbek

Okolní farnosti

 • Augustiniánské opatství na Starém Brně
  www.opatstvibrno.cz
 • Brno–Komárov (Brno–Černovice, Brno–jih)
 • Troubsko (Brno–Bosonohy, Ostopovice, Popůvky, Troubsko)
  farnost.troubsko.cz

Odkazy:

Služba v nemocnici, věznici a domově důchodců

Knězem pověřeným koordinací pastorace v nemocnicích je Leo Zerhau (nepřetržitá služba 602 582 459, p.leo@katolik.cz).

Duchovní službou ve vazební věznici Brno–Bohunice je pověřen jáhen Mgr. Ladislav Kinc – tel. 516 463 333, e-mail kinc@biskupstvi.cz.

Bohoslužby – Fakultní nemocnice Brno (Bohunice), Jihlavská 20

středa v 16.00 hod.
neděle v 9.30 hod.

Obě bohoslužby v nemocniční kapli sv. Anežky České ve II. poschodí výškové budovy.

Bohoslužby v duchovní správě farnosti:

Domov pro seniory, Naděje, Brno – Bohunice

1.pondělí v měsíci v 10.00 hod. bohoslužba, poté návštěva imobilních klientů.

Domov pro seniory, ul. Kosmonautů, Brno – Starý Lískovec

1.středa v měsíci v 10:00 hod. bohoslužba, poté návštěva imobilních klientů.

– Domov pro seniory, Mikuláškovo nám., Brno–Starý Lískovec

1.pátek v měsíci v 10.00 hod. bohoslužba, poté návštěva imobilních klientů.

Více na www.biskupstvi.cz/pastorace viz odkaz Kategoriální pastorace.