Aktuálně

Římskokatolická farnost Brno - Lískovec

2 days 20 hours ago

Ohlášky na tento týden:

Římskokatolická farnost Brno - Lískovec

1 week 2 days ago

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ | 🙏 Zítra začíná Týden modliteb za mládež. 🏃🧍‍♂️ Připojme se k modlitbám za všechny mladé lidi. Modleme se, aby jim Pán dal sílu a odvahu zářit ✨ jako On na hoře Proměnění, naslouchat mu 👂 tak, jako On naslouchal svému Otci zde na Zemi a

Římskokatolická farnost Brno - Lískovec

2 weeks 1 day ago

Setkání Pastorační rady farnosti ve středu 15. 11. - modlitba a duchovni slovo - reflexe uplynulých událostí - zpráva účastníků Setkání zástupců pastoračních rad s vedením diecéze - přehled základních termínů událostí v nadcházejícím čase - do 10. 1. 2024 - základní přehled a plán akci na první pololetí roku

Římskokatolická farnost Brno - Lískovec

2 weeks 5 days ago

👆Vaše nedělní odpoledne můžete strávit jedinečným hudebním zážitkem. Již v 16.00 začne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně koncert varhanní a duchovní hudby slovenského hudebního skladatele Mariána Gregora "Messe de Pentecote"👏. Jste všichni srdečně zváni🙂

Římskokatolická farnost Brno - Lískovec

3 weeks 6 days ago

1. pátek v měsíci listopadu
- v 17:30 svátost smíření,
- v 18:00 mše svatá.
Po mši svaté adorace, zasvěcení Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.

Římskokatolická farnost Brno - Lískovec

3 weeks 6 days ago

Setkání k organizaci farního plesu - 2. 11. v 19 hod. Ten se bude konat v pátek 5. 1. 2024 v kulturním domě v Bosonohách. Kdo se chcete připojit a přispět svými silami, přijďte…

Římskokatolická farnost Brno - Lískovec

4 weeks 3 hours ago

Dnes v 20:00 setkání mužů na faře. Máme téma muž vůdce podle vzoru Mojžíšova. Inspirováno knihou Anselma Grüna - Muž, bojovník a milenec.

Římskokatolická farnost Brno - Lískovec

1 month 3 weeks ago

When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

Římskokatolická farnost Brno - Lískovec

11 months 1 week ago

www.farnostliskovec.cz/?p=3873