Ohlášky

  • Na území naší farnosti šest skupinek tříkrálových koledníků vykoledovalo celkem 104.349 Kč. Díky všem, kteří se zapojili.
  • V úterý v 19.00 proběhne u sv. Jakuba v Brně Ekumenická bohoslužba slova. Více informací je na nástěnce.
  • Vzhledem ke končícímu funkčnímu období naší pastorační rady bude třeba zvolit radu novou. Od příští neděle až do neděle 13. 2. bude možnost navrhovat vhodné kandidáty. Volit může každý farník starší 15-ti let, zvolen může být farník starší 18-ti let. Na lístek stačí napsat jméno, příjmení a bydliště navrhované osoby. Každý může navrhnout jednoho i více kandidátů. Rád bych dopřál chvilku odpočinku těm, kteří v pastorační radě byli dvě volební období po sobě, takže do nové pastorační rady nebudou moci být zvoleni: Pavel Hamřík, David Kolínek, Lubomír Janda a Jitka Vinklerová. Stejně tak nemohou být zvoleni členové ekonomické rady, kterými jsou Magdaléna Dvořáčková, Petr Vymazal a Bohumír Handlar.
  • Povolání ke kněžství:

Milé sestry a bratři,

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole.

Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.

Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky.

Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.

Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2022/2023 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2022.

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch