Ohlášky

  • Veliké poděkování patří všem, kteří se včera zapojili do úklidu společných prostor fary. Aby se pořádek udržoval co možná nejsnadněji, je třeba začít uklízet pravidelně už od tohoto týdne. Přihlašovat na úklid se můžete u Luboše Jandy.
  • Ve středu před dětskou mší svatou prosíme o hojnou účast všechny zpěváky. Bude se závazně hlásit na výlet do Třebíče, který jako odměnu za službu chceme uspořádat v sobotu 23. 10.
  • V pátek od 10:00 začne probíhat v prostorech žluté učebny vedle fary kurz Malý muzikant, jehož cílovou skupinou jsou děti od 1,5 roku do 4 let s doprovodem. Všechny potřebné informace k přihlášení jsou na plakátech v kostele nebo na stránkách www.malymuzikant.cz
  • Vzadu na stolečku si můžete brát přihlášky do náboženství. Začátek výuky je v pondělí 20. 9. Aktuální rozvrh hodin je na nástěnkách i na farních stránkách. Přihlášky odevzdávejte v zákristii, na faře nebo je doneste do první hodiny vyučujícímu.
  • Příští neděli se zapisují intence na poslední čtvrtletí, využijte i několik volných úmyslů, které jsou ještě do konce září.
  • Ohlášky snoubenců: V sobotu 26. 9. ve 14.00 chtějí v našem kostele uzavřít církevní sňatek Pavel Lipták a Eliška Prýglová, oba bytem U Hřiště 11, Brno.