Ohlášky

  • Dnes probíhá v kostele po mších svatých Adventní jarmark, který připravil klub maminek a seniorek. Výtěžek bude věnován na Nadační fond dětské onkologie Krtek.
  • Pavel Hamřík prosí o hojnou účast na středeční zkoušce rodinného sboru. Sbor se také výjimečně sejde ještě v sobotu ráno po farní snídani na faře.
  • Příští neděli po mších svatých budete mít možnost jako každý rok zakoupit si ve žluté učebně vedle fary křesťanskou literaturu a fairtrade produkty.
  • Příští neděli jste také zváni na Adventní duchovní přednášku otce Michala Sekničky, faráře z Brna-Řečkovic na téma Pokora a poslušnost, která začne v 17.30 hodin v kostele. Od 16.00 bude možnost soukromé adorace v kostele a zároveň bude i příležitost ke svátosti smíření. Zpovídat bude otec Michal ve zpovědní místnosti a já v zákristii. Po přednášce bude možné jít na faru na malé občerstvení a na besedu s přednášejícím.
  • Další možnost předvánoční zpovědi s cizími zpovědníky bude v pátek 16. 12. od 15.00 do 18.00, podle zájmu i přes večerní mši svatou.