Ohlášky

  • Od pátku jsme na měsíc vstoupili do nouzového stavu. Pravidla pro účast na bohoslužbách se tím nijak nemění, jen připomínám desinfikování rukou, nošení respirátorů nebo roušek a doporučení přijímat eucharistii na ruku.
  • V neděli 5.12. po obou mších svatých proběhne v kostele Adventní jarmark. Zakoupit si můžete výrobky v hodnotě 10 až 100 Kč, které připravil Klub maminek s dětmi a Klub seniorek. Výtěžek bude věnován potřebným.
  • Na základě rozhodnutí ČBK se prodloužil termín, kdy je třeba v rámci synodálních skupinek ve farnosti odeslat výstupní zprávu na 2. 3. 2022. Proto prodlužuji možnost zapsat se na nástěnku do nových skupinek do poloviny prosince.
  • V rámci projektu Dáme na vás se hlasuje o vybudování křížové cesty ve Wilsonově lese. K uskutečnění projektu chybí ještě několik desítek hlasů, proto se na nás obracejí iniciátoři s prosbou o hlasování. Potřebné informace i jak hlasovat naleznete na webu: https://damenavas.brno.cz/vy-rozhodnete/
  • V adventní době zveme zvláště děti, aby při mších svatých ve středy a soboty přišly do průvodu s lucerničkami. Adventní doba je také časem, kdy máme na sobě pracovat a přibližovat se tak Bohu, o což děti mohou usilovat v rámci naší adventní aktivity, do které vás nyní zasvětí naše katechetka Lidka.