Misijní jarmark

Po obou mších svatých v neděli 2. 12. 2018 (tedy v 8:30 a v 10:30 hod.) je možno v kostele sv. Jana Nepomuckého zakoupit drobné dárky v rámci misijního jarmarku. Výrobky vyrábějí maminky s dětmi a výtěžek jde na Papežská misijní díla (PMD).

Česká republika v rámci PMD podporuje 11 různých projektů. Např. Projekt podpora vzdělání dětí je určen na podporu zajištění školního a předškolního vzdělávání, stavby a opravy různých typů škol, nákup lavic a vybavení, knih a učebních pomůcek, školních uniforem pro chudé děti. V návaznosti na místní potřeby a situaci se stará např. o financování platů pro učitele a pedagogy, zajištění pitné vody, hygienického a sanitárního zázemí. Více informací o PMD naleznete na http://www.missio.cz/projekty/podpora-z-cr/.