Adventní exercicie

"Vánoce! Vánoce!“ bylo dlouho lidovým výrazem radosti a veselí. „Hurá! Hurá!“, říkáme dnes. Když o někom řekneme: „Má z toho druhé Vánoce“, vyjadřujeme tím, že dokáže užasnout nad neočekávaným darem a radovat se jako dítě o Vánocích.

Tyto exercicie nás budou připravovat na Vánoce, tedy na příchod Boha k lidem, na příchod Boha, který se stal člověkem.

Pokud se k exerciciím přihlásíte na www.exercicie-online.karmel.at, dostanete po dobu exercicií vždy v pátek před následující adventní nedělí e-mail, který bude obsahovat:

  • nedělní evangelium
  • delší impulz/text na celý týden k nedělním textům a z karmelské tradice
  • podněty k zamyšlení a prožívání následujícího týdne
  • krátké texty k rozjímaní pro každý den následujícího týdne

Průběh adventních exercicií

Panna Maria, kterou vzývá tato krásná modlitba, nás bude provázet letošním adventem. Jemně, ale pevně nás v pěti etapách povede k radosti Vánoc:

  • 1. neděle adventní: příslib štěstí a naplnění
  • 2. neděle adventní: postoj práce
  • 3. neděle adventní: radost, která dává sílu
  • 4. neděle adventní: hvězda a oblak
  • Slavení Vánoc: dveře se otvírají

Poslední texty najdete na následujících odkazech: