Týden modliteb za mládež

Ve všech diecézích ČR probíhá od neděle 7. dubna – 14. dubna 2019 Týden modliteb za mládež, který vrcholí slavením světového dne mládeže na Květnou neděli. Sekce pro mládež ČBK připravila k tomuto účelu texty. Modleme se společně za mladé lidi. Mladí, modlete se společně za sebe navzájem.

Cílem Týdne modliteb za mládež je:
a) doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou;
b) pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve;
c) vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

Mobilní aplikaci si můžete stáhnout zde.

Navržené přímluvy je možné použít v Týdnu modliteb za mládež, při bohoslužbách, ale i v jiných dnech během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách.

Texty můžete dohledat i na těchto stránkách: https://tmm.signaly.cz/.