Změny ve farnosti

Oznamujeme, že s platností od 1. 9. 2019 byl farářem v naší farnosti ustanoven P. Jaroslav Rašovský. Otec Pavel Opatřil se ke stejnému datu stává farářem ve farnosti Třebíč – Bazilika sv. Prokopa a otec Jan Pacner farářem ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně.

S oběma se budeme moci rozloučit v neděli 8. září 2019 po druhé mši svaté na farní zahradě, kde bude možnost oběda a dalšího občerstvení. V průběhu srpna budou podrobnosti oznámeny v ohláškách a farníci budou moci přispívat jak otcům na zařízení jejich budoucího působiště, tak na občerstvení v daný den. Za dobrovolný příspěvek na oběd budou vydávány stravenky, díky kterým budeme moci lépe naplánovat množství objednaného jídla.
Zároveň s poděkováním za službu, kterou oba za spoustu let v naší farnosti vykonali, jim vyprošujme také požehnání do dalších let a modleme se jak za naši, tak i za jejich novou farnost a za nového kněze naší farnosti P. Jaroslava.
Rozhovor, který u příležitosti oznámení této informace v třebíčské farnosti o. Pavel poskytl, je k přečtení na webu farnosti Třebíč – Bazilika.