Rozlučková párty

Rozlučková párty s našimi pány faráři o. Pavlem Opatřilem a o. Janem Pacnerem proběhne v neděli 8. 9. 2019 na farní zahradě.

Ucelené informace ohledně rozlučky najdete na plakátku.

Posted by magmus in Aktuality
Rozhovor s o. Jaroslavem

Rozhovor s o. Jaroslavem

Vážení přátelé, ještě před tím, než jsem vám oznámil jméno svého nástupce, požádal jsem nového administrátora naší farnosti o. Jaroslava Rašovského o krátký rozhovor.

Posted by magmus in Aktuality

Změny ve farnosti

Oznamujeme, že s platností od 1. 9. 2019 byl farářem v naší farnosti ustanoven P. Jaroslav Rašovský.
Otec Pavel Opatřil se ke stejnému datu stává farářem ve farnosti Třebíč – Bazilika sv. Prokopa a otec Jan Pacner farářem ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně.

Posted by magmus in Aktuality

Vojtěch Cikrle: „NEBOJTE SE!“

Na šestou neděli velikonoční 26. května 2019 se ve farnostech brněnské diecéze četl pastýřský list diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho „Nebojte se!“, jehož plné znění přinášíme.

Milé sestry, milí bratři,
loďka církve pluje v těchto časech po rozbouřených vodách. Je zmítána větrem a vlnami, které vyvolávají strach a pochybnosti a kladou řadu otázek: Má to vše Bůh ve svých rukou? Je to tak, jak si přeje? Jak se může dívat na viny, skandály a hříchy, z nichž ani jediný nemůžeme zlehčovat? Jak se může dívat na nemoci, utrpení, rozbitá manželství a války všeho druhu? Pokračování…

Posted by magmus in Aktuality

Zveme na oslavu patrona

Oslavte s námi patrona naší farnosti sv. Jana Nepomuckého a připojte se k programu v neděli 19. května 2019.
Program je zdarma, na oběd je nutné si zakoupit stravenku v hodnotě 100 Kč pro dospělou porci a 50 Kč pro dětskou porci. Stravenky se prodávají ve středu po mši svaté pro děti v zákristii.

Posted by magmus in Pozvánky

Setkání mládeže s o. biskupem

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem se letos uskuteční 12. a 13. dubna 2019 v Brně. Mottem letošního setkání je Mariina věta „Jsem služebnice Páně.“ Akci pořádá Diecézní centrum mládeže.
Předprogram k setkání začíná 12. dubna v 17:45 mší svatou v brněnské katedrále. Na mši navazuje kulturní a zážitkový program. Nutné je elektronické přihlášení předem.
Program samotného setkání začíná 13. dubna 2019 v 9 hodin a převážně se odehrává v katedrále sv. Petra a Pavla. Kvůli omezenému prostoru pořadatelé doporučují vzít si s sebou karimatku na sezení. Při registraci
je potřeba zaplatit účastnický příspěvek 70 Kč, v jehož ceně je občerstvení. Dopolední workshopy a diskusní skupiny se konají v budovách v nejbližším okolí. Místa na workshopy si již teď můžete rezervovat online.

Všechny informace k setkání a přihlašovací formuláře najdete na http://brno.signaly.cz/dcm.

Posted by magmus in Aktuality

Týden modliteb za mládež

Ve všech diecézích ČR probíhá od neděle 7. dubna – 14. dubna 2019 Týden modliteb za mládež, který vrcholí slavením světového dne mládeže na Květnou neděli. Sekce pro mládež ČBK připravila k tomuto účelu texty. Modleme se společně za mladé lidi. Mladí, modlete se společně za sebe navzájem.

Cílem Týdne modliteb za mládež je:
a) doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou;
b) pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve;
c) vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

Mobilní aplikaci si můžete stáhnout zde.

Navržené přímluvy je možné použít v Týdnu modliteb za mládež, při bohoslužbách, ale i v jiných dnech během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách.

Texty můžete dohledat i na těchto stránkách: https://tmm.signaly.cz/.

Posted by magmus in Aktuality
Load more