Upozornění arcibiskupa olomouckého věřícím

Drazí bratři a sestry,

k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne, či prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.

Například: Zakladatel komunity Královny míru v Medžugorji františkán Tomislav Vlašič, který později odešel do Itálie, kde vystoupil z řádu a byl převeden do laického stavu, založil spolu s jednou členkou tohoto společenství Stefanií Caterinou 20. května 2018 novou církev s názvem „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“. Toto učení je blud a rafinované zlo, jež nepochází od Boha. Bylo tam tolik dobrého, tolik modliteb a vše vypadalo svatě a nevinně. Nebylo lehké se tohoto učení vzdát. Poznala jsem, že je založeno na výjimečnosti, důležitosti, mimořádnosti, falešné mystice, vědění a poznávání Boha neobyčejným způsobem a to vede k pýše, vyznala jedna bývalá členka, která děkuje Bohu za milost a sílu se z tohoto učení vymanit. Toto společenství má i své neplatně svěcené kněze, kteří neplatně slouží mši svatou a působí také u nás.

Totéž platí o Byzantském katolickém patriarchátu, který vznikl 5. dubna 2011. Biskupové patriarchátu jsou bývalí katoličtí kněží, kteří byli exkomunikovaní z Katolické církve. Jejich biskupské svěcení zpochybnila Kongregace pro nauku víry a oni sami zatím nepředložili hodnověrné doklady o svém svěcení. Prvním patriarchou se stal Eliáš Antonín Dohnal pocházející z Arcidiecéze olomoucké, který byl za nedovolené biskupské svěcení a za schizma exkomunikován z Katolické církve. Sídlo patriarchátu je na Ukrajině, ale nedaleko Olomouce mají svůj klášter, v němž podle oznámení na jejich webových stránkách na své synodě dne 14. října 2019 prohlásili papeže Františka za heretika a zvolili nového papeže.

Problematické je také Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Papež František sice 4. dubna 2017 umožnil katolickým biskupům udělovat licence pro věřící, kteří se účastní pastoračních aktivit bratrstva, ale Bratrstvo je v České republice od prosince 2017 samostatnou registrovanou církví na Ministerstvu kultury a zatím nenavázalo žádné vztahy s Českou biskupskou konferencí. Proto zatím u nás biskupové žádné licence nemohou udělovat. Něco jiného je Kněžské bratrstvo sv. Petra, které také slaví mši svatou takzvaně postaru a v latině, ale je v jednotě s vedením katolické církve a proto se katolíci mohou účastnit i jejich bohoslužeb.

Nikoho nesoudím, ale považuji za svou povinnost věřící diecéze upozornit na situace, kdy ztrácejí jednotu s církví a tím také možnost hodně přijímat svátosti. Modlím se za obrácení a kající návrat do církve těch, kteří zbloudili, a o modlitbu na tento úmysl prosím také vás všechny.

arcibiskup Jan

Posted by magmus in Aktuality

Adventní duchovní obnova

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno–Lískovec

zve na

Adventní duchovní obnovu s tématem
Kristův příchod v eucharistii

Přednášející: P. Jakub Tůma

Program:
7:00 rorátní mše svatá
7:45 snídaně na faře
8:30 první přednáška na faře
9:00–12:00 soukromá adorace s možností přijetí svátosti smíření v kostele
14:00 druhá přednáška a zakončení v kostele

Posted by magmus in Pozvánky

Pozvání na ples

Přidejte se k nám a oslavte s námi konec církevního roku na tradičním farním plese, který se uskuteční v pátek 22. listopadu 2019 v orlovně v Bosonohách.
Vstupenky je možné zakoupit každou středu a neděli vždy po mši svaté v místnosti pro děti před zákristií.

Pokud byste tuto akci chtěli podpořit i jinak, než svojí návštěvou, obraťte se prosím na otce Jaroslava a můžete se domluvit buď na finanční podpoře nebo na příspěvku do tomboly. Předem děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Posted by magmus in Aktuality

Rozlučková párty

Rozlučková párty s našimi pány faráři o. Pavlem Opatřilem a o. Janem Pacnerem proběhne v neděli 8. 9. 2019 na farní zahradě.

Ucelené informace ohledně rozlučky najdete na plakátku.

Posted by magmus in Aktuality
Rozhovor s o. Jaroslavem

Rozhovor s o. Jaroslavem

Vážení přátelé, ještě před tím, než jsem vám oznámil jméno svého nástupce, požádal jsem nového administrátora naší farnosti o. Jaroslava Rašovského o krátký rozhovor.

Posted by magmus in Aktuality

Změny ve farnosti

Oznamujeme, že s platností od 1. 9. 2019 byl farářem v naší farnosti ustanoven P. Jaroslav Rašovský.
Otec Pavel Opatřil se ke stejnému datu stává farářem ve farnosti Třebíč – Bazilika sv. Prokopa a otec Jan Pacner farářem ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně.

Posted by magmus in Aktuality

Vojtěch Cikrle: „NEBOJTE SE!“

Na šestou neděli velikonoční 26. května 2019 se ve farnostech brněnské diecéze četl pastýřský list diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho „Nebojte se!“, jehož plné znění přinášíme.

Milé sestry, milí bratři,
loďka církve pluje v těchto časech po rozbouřených vodách. Je zmítána větrem a vlnami, které vyvolávají strach a pochybnosti a kladou řadu otázek: Má to vše Bůh ve svých rukou? Je to tak, jak si přeje? Jak se může dívat na viny, skandály a hříchy, z nichž ani jediný nemůžeme zlehčovat? Jak se může dívat na nemoci, utrpení, rozbitá manželství a války všeho druhu? Pokračování…

Posted by magmus in Aktuality
Load more