Zveme na oslavu patrona

Oslavte s námi patrona naší farnosti sv. Jana Nepomuckého a připojte se k programu v neděli 19. května 2019.
Program je zdarma, na oběd je nutné si zakoupit stravenku v hodnotě 100 Kč pro dospělou porci a 50 Kč pro dětskou porci. Stravenky se prodávají ve středu po mši svaté pro děti v zákristii.

Posted by magmus in Pozvánky

Setkání mládeže s o. biskupem

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem se letos uskuteční 12. a 13. dubna 2019 v Brně. Mottem letošního setkání je Mariina věta „Jsem služebnice Páně.“ Akci pořádá Diecézní centrum mládeže.
Předprogram k setkání začíná 12. dubna v 17:45 mší svatou v brněnské katedrále. Na mši navazuje kulturní a zážitkový program. Nutné je elektronické přihlášení předem.
Program samotného setkání začíná 13. dubna 2019 v 9 hodin a převážně se odehrává v katedrále sv. Petra a Pavla. Kvůli omezenému prostoru pořadatelé doporučují vzít si s sebou karimatku na sezení. Při registraci
je potřeba zaplatit účastnický příspěvek 70 Kč, v jehož ceně je občerstvení. Dopolední workshopy a diskusní skupiny se konají v budovách v nejbližším okolí. Místa na workshopy si již teď můžete rezervovat online.

Všechny informace k setkání a přihlašovací formuláře najdete na http://brno.signaly.cz/dcm.

Posted by magmus in Aktuality

Týden modliteb za mládež

Ve všech diecézích ČR probíhá od neděle 7. dubna – 14. dubna 2019 Týden modliteb za mládež, který vrcholí slavením světového dne mládeže na Květnou neděli. Sekce pro mládež ČBK připravila k tomuto účelu texty. Modleme se společně za mladé lidi. Mladí, modlete se společně za sebe navzájem.

Cílem Týdne modliteb za mládež je:
a) doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou;
b) pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve;
c) vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

Mobilní aplikaci si můžete stáhnout zde.

Navržené přímluvy je možné použít v Týdnu modliteb za mládež, při bohoslužbách, ale i v jiných dnech během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách.

Texty můžete dohledat i na těchto stránkách: https://tmm.signaly.cz/.

Posted by magmus in Aktuality

Bilance fondu PULS

Zajímavou bilanci nabízí tabulka fondu PULS na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze: Rok 2018 v číslech.

Posted by magmus in Aktuality

Adventní exercicie

"Vánoce! Vánoce!“ bylo dlouho lidovým výrazem radosti a veselí. „Hurá! Hurá!“, říkáme dnes. Když o někom řekneme: „Má z toho druhé Vánoce“, vyjadřujeme tím, že dokáže užasnout nad neočekávaným darem a radovat se jako dítě o Vánocích.

Tyto exercicie nás budou připravovat na Vánoce, tedy na příchod Boha k lidem, na příchod Boha, který se stal člověkem.

Číst více

Posted by magmus in Aktuality
Load more