Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno-Lískovec

Mgr. Pavel Opatřil (farář od 1. 4. 2005)
Elišky Přemyslovny 27
625 00 Brno

tel.: +420 547 246 575
e-mail: farnost@farnostliskovec.cz
http://www.farnostliskovec.cz

Bankovní spojení:
Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4200185984/6800

IČ: 64327728
DIČ: CZ64327728