Život z víry

Výuka náboženství

probíhá ve farních učebnách dle následujícího rozpisu.

Školní rok 2017–2018

třída

den

hodina

katecheta/ka

1.

pondělí

16.00

Ludmila Černá

2.

úterý

16.00

Jana Müllnerová

3.

pondělí

17.00

Ludmila Černá

4.

úterý

17.00

Lucie Stará

5.

čtvrtek

16.00

Vladimír Malach

6.

čtvrtek

17.00

Vladimír Malach

7. + 8. + 9.

úterý

18.00

společenství

Rozvrh ve formátu pdf ke stažení: Vyuka_nabozenstvi_2017-18.pdf

Předškolní děti

se schází ve farních učebnách jednou za čtrnáct dní ve středu v 16.45.

Setkání s Biblí

se koná dvakrát do měsíce vždy ve čtvrtek v 18.45 na faře.

Farní časopis Nepomuk

27. 5. 2018 – č. 153
25. 3. 2018 – č. 152
18. 2. 2018 – č. 151

Výroční zprávy