Bohoslužby

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého

pondělí, středa, čtvrtek, pátek 18.00 hod.
úterý v akademickém roce pro vysokoškoláky 19.00 hod.
neděle 7.30 hod., 9.30 hod.

 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Brně–Bohunicích na ul. Rolnická

1. sobota v měsíci v 18.00 hod.

Domov pro seniory na Mikuláškově nám.

1. pátek v měsíci v 10.00 hod.

Mše svatá na úmysl dárce (intence)

Každou neděli je jedna mše svatá sloužena na úmysl za farníky. Zapisování vlastních úmyslů se vždy dělá na čtvrt roku dopředu. Termín zapisování je ohlášen vždy předchozí neděli při ohláškách na mši svaté.