Setkání mládeže s o. biskupem

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem se letos uskuteční 12. a 13. dubna 2019 v Brně. Mottem letošního setkání je Mariina věta „Jsem služebnice Páně.“ Akci pořádá Diecézní centrum mládeže.
Předprogram k setkání začíná 12. dubna v 17:45 mší svatou v brněnské katedrále. Na mši navazuje kulturní a zážitkový program. Nutné je elektronické přihlášení předem.
Program samotného setkání začíná 13. dubna 2019 v 9 hodin a převážně se odehrává v katedrále sv. Petra a Pavla. Kvůli omezenému prostoru pořadatelé doporučují vzít si s sebou karimatku na sezení. Při registraci
je potřeba zaplatit účastnický příspěvek 70 Kč, v jehož ceně je občerstvení. Dopolední workshopy a diskusní skupiny se konají v budovách v nejbližším okolí. Místa na workshopy si již teď můžete rezervovat online.

Všechny informace k setkání a přihlašovací formuláře najdete na http://brno.signaly.cz/dcm.