Zveme na oslavu patrona

Oslavte s námi patrona naší farnosti sv. Jana Nepomuckého a připojte se k programu v neděli 19. května 2019.
Program je zdarma, na oběd je nutné si zakoupit stravenku v hodnotě 100 Kč pro dospělou porci a 50 Kč pro dětskou porci. Stravenky se prodávají ve středu po mši svaté pro děti v zákristii.