Adventní duchovní obnova

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno–Lískovec

zve na

Adventní duchovní obnovu s tématem
Kristův příchod v eucharistii

Přednášející: P. Jakub Tůma

Program:
7:00 rorátní mše svatá
7:45 snídaně na faře
8:30 první přednáška na faře
9:00–12:00 soukromá adorace s možností přijetí svátosti smíření v kostele
14:00 druhá přednáška a zakončení v kostele