Uvolňování opatření

Milí farníci, můžeme se radovat, že se život naší farnosti začíná postupně vracet k normálu. Jak jste jistě zaregistrovali, týkají se nás uvolňování, která přinášejí tyto změny:

  • od 27. 4. – možnost účastnit se bohoslužby pro 15 lidí
  • od 11. 5. – možnost účastnit se bohoslužby pro 30 lidí
  • od 25. 5. – možnost účastnit se bohoslužby pro 50 lidí
  • od 8. 6. – možnost účastnit se bohoslužby bez omezení

Co to s sebou přinese za změny v dosavadním životě farnosti? Od 27. 4. se vrací obvyklý pořad bohoslužeb s tím, že účastnit se mší svatých je umožněno pouze rodině, která má zadaný mešní úmysl.

Od 11. 5. bych rád otevřel kostel pro slavení mší sv. ve všední dny kromě dětské mše sv., které se obvykle účastní velké množství lidí. Toto opatření se dotkne i našich hodů, které budou muset proběhnout v komorní sestavě a stejně tak plánovaného 1. sv. přijímání, které se bude muset posunout na jiný termín.

Dále pak budeme pokračovat ve stejném duchu. Proto až do 8. 6. bude většina z vás odkázána na nedělní mše sv. v 10.00 přenášené z kostela na internet, po kterých bude vždy možnost přijít do kostela pro sv. přijímání. Tato možnost zůstane i v soboty od 9 do 12, kdy bude kostel otevřen i k soukromé modlitbě.

Budu také v týdnu stále nabízet možnost k přijetí svátosti smíření na farní zahradě (středy a pátky od 14 do 17), dokud se nevrátíme k normálnímu způsobu.

Pro další informace se nebojte na mne jakkoliv obrátit. I nadále pro vás budu točit kázání a různé pobožnosti, které můžete najít na farních stránkách v záložce Videokázání vedle ohlášek.

Díky za vaši podporu a buďme i nadále spojeni v modlitbách za ukončení této pandemie, abychom se co nejdříve mohli spojit v radostném ALELUJA a TE DEUM.

Jaroslav Rašovský, duchovní správce farnosti