Nová opatření

Od pátku 18. 9. platí nová opatření týkající se pandemie, která se dotýkají i našeho slavení. Pro vnitřní akce je povolený maximální počet účastníku 500 s tím, že všichni by měli mít místa na sezení, stát může jen 10 lidí. Náš biskup Vojtěch opět uděluje dispenz od nedělní účasti na mši svaté zvláště všem starým a nemocným lidem a opět doporučuje přijímání na ruku.