Nový běžný účet farnosti

Válečný konflikt ovlivnil i fungování v naší farnosti. Protože jsme doposud měli farní účet u ruské Sberbank, byl zřízen nový účet u České spořitelny s číslem: 6182602359/0800. Všichni, kdo posíláte měsíčně dary na farnost si, prosím, změňte číslo účtu.