První pátek v měsíci

1. pátek v měsíci listopadu
– v 17:30 svátost smíření
– v 18:00 mše svatá
Po mši svaté adorace, zasvěcení Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.