Setkání PRF 15. 11. 2023

Setkání Pastorační rady farnosti ve středu 15. 11.
– modlitba a duchovni slovo
– reflexe uplynulých událostí
– zpráva účastníků Setkání zástupců pastoračních rad s vedením diecéze
– přehled základních termínů událostí v nadcházejícím čase – do 10. 1. 2024
– základní přehled a plán akci na první pololetí roku 2024
– další body k diskusi – otázky členů PRF na kněze a též otázky kněze na členy PRF.