Jarní benefiční jarmark

V neděli 3. 4. po obou mších svatých proběhne v kostele Jarní benefiční jarmark. Výtěžek bude věnován na potřeby pro válečné uprchlíky.

Posted by Jaroslav Rašovský in Aktuality

Postní pátky v katedrále

Diecézní katechetické centrum pořádá také letos postní duchovní obnovu. Obnova se uskuteční během pěti postních pátků v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Tématem letošních postních pátků je „Naslouchat a slyšet“.

Zájemci se mohou již od 17.00 hodin zúčastnit křížové cesty, v 17.30 hodin začíná mše svatá. Od 18.10 hodin následuje duchovní promluva. Po promluvě plynule navazuje adorace a Nikodémova noc (možnost k duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smíření).

Přednášející a jejich témata:
4. 3. 2022 R.D. Jiří Janalík, kaplan na Biskupském gymnáziu: Hledáme k sobě cestu
11. 3. 2022 R.D. Tomáš Koumal, farář v Brně na Petrově: Ticho
18. 3. 2022 Jan Kříž, jáhen v Brně na Petrově: Boží sdělení
25. 3. 2022 Jan Špilar, trvalý jáhen: Jak uzdravit komunikaci
1. 4. 2022 R.D. Petr Beneš, farář v Brně-Židenicích: Modlitba

Duchovní promluvy budou také přenášeny přes YouTube kanál „Katedrála Petrov„.

Zdroj článku: https://www.biskupstvi.cz/2022-02-10-postni-patky

Posted by magmus in Aktuality

Nový běžný účet farnosti

Válečný konflikt ovlivnil i fungování v naší farnosti. Protože jsme doposud měli farní účet u ruské Sberbank, byl zřízen nový účet u České spořitelny s číslem: 6182602359/0800. Všichni, kdo posíláte měsíčně dary na farnost si, prosím, změňte číslo účtu.

Posted by magmus in Aktuality

Adventní jarmark

O 2. neděli adventní proběhne tradiční adventní jarmark, při kterém budete mít možnost si v kostele po obou mších svatých zakoupit výrobky v hodnotě 10 až 100 Kč, které pro vás připravil Klub maminek s dětmi a Klub seniorek.

Posted by magmus in Pozvánky

Zveme vás na Ples farnosti

Po roční přestávce se zdá, že bychom se opět mohli potkat na tradiční farní akci, kterou pořádáme před začátkem adventní doby. Věříme, že se to podaří a že využijete této příležitosti potkat se i jinde než po mši v kavárně nebo pracovně na farní zahradě.

Posted by magmus in Pozvánky

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.

Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají

Biskupové Čech, Moravy a Slezska

Nepomuk, 18. května 2021

Posted by magmus in Aktuality

Noc kostelů 2021

V pátek 28. 5. 2021 proběhne v naší farnosti Noc kostelů, kterou v 17.40 odstartuje májová pobožnost následovaná mší svatou. Od 19.00 do 22.00 bude možnost navštívit půdu a věž kostela. Ve 20.00 zazpívá o. Jaroslav mariánské chorální pásmo, na které jste všichni zváni. Celý program najdete na https://nockostelu.cz/kostel/606/. Continue reading →

Posted by magmus in Aktuality
Load more