Farní ples 25. 11. 2022

Předprodej vstupenek od 13. 11. 2022 každou neděli a středu po mši svaté.

Posted by Jaroslav Rašovský in Aktuality

Koncert Pavla Helána pro Charitu a podpora stavby kláštera

Posted by Jaroslav Rašovský in Pozvánky

Jarní benefiční jarmark

V neděli 3. 4. po obou mších svatých proběhne v kostele Jarní benefiční jarmark. Výtěžek bude věnován na potřeby pro válečné uprchlíky.

Posted by Jaroslav Rašovský in Aktuality

Postní pátky v katedrále

Diecézní katechetické centrum pořádá také letos postní duchovní obnovu. Obnova se uskuteční během pěti postních pátků v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Tématem letošních postních pátků je „Naslouchat a slyšet“.

Zájemci se mohou již od 17.00 hodin zúčastnit křížové cesty, v 17.30 hodin začíná mše svatá. Od 18.10 hodin následuje duchovní promluva. Po promluvě plynule navazuje adorace a Nikodémova noc (možnost k duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smíření).

Přednášející a jejich témata:
4. 3. 2022 R.D. Jiří Janalík, kaplan na Biskupském gymnáziu: Hledáme k sobě cestu
11. 3. 2022 R.D. Tomáš Koumal, farář v Brně na Petrově: Ticho
18. 3. 2022 Jan Kříž, jáhen v Brně na Petrově: Boží sdělení
25. 3. 2022 Jan Špilar, trvalý jáhen: Jak uzdravit komunikaci
1. 4. 2022 R.D. Petr Beneš, farář v Brně-Židenicích: Modlitba

Duchovní promluvy budou také přenášeny přes YouTube kanál „Katedrála Petrov„.

Zdroj článku: https://www.biskupstvi.cz/2022-02-10-postni-patky

Posted by magmus in Aktuality

Nový běžný účet farnosti

Válečný konflikt ovlivnil i fungování v naší farnosti. Protože jsme doposud měli farní účet u ruské Sberbank, byl zřízen nový účet u České spořitelny s číslem: 6182602359/0800. Všichni, kdo posíláte měsíčně dary na farnost si, prosím, změňte číslo účtu.

Posted by magmus in Aktuality
Load more