Výuka náboženství od 21. 9. 2020

Od 21. 9. se začíná ve žluté učebně vedle fary učit náboženství. Pokud jste ještě nestihli odevzdat přihlášku, doneste ji do první hodiny katechetovi nebo katechetce.

Rozvrh hodin i přihlášky najdete pod odkazem Život z víry -> Výuka náboženství.

Posted by magmus in Aktuality

Nová opatření

Od pátku 18. 9. platí nová opatření týkající se pandemie, která se dotýkají i našeho slavení. Pro vnitřní akce je povolený maximální počet účastníku 500 s tím, že všichni by měli mít místa na sezení, stát může jen 10 lidí. Náš biskup Vojtěch opět uděluje dispenz od nedělní účasti na mši svaté zvláště všem starým a nemocným lidem a opět doporučuje přijímání na ruku.

Posted by magmus in Aktuality

Uvolňování opatření

Milí farníci, můžeme se radovat, že se život naší farnosti začíná postupně vracet k normálu. Jak jste jistě zaregistrovali, týkají se nás uvolňování, která přinášejí tyto změny:

  • od 27. 4. – možnost účastnit se bohoslužby pro 15 lidí
  • od 11. 5. – možnost účastnit se bohoslužby pro 30 lidí
  • od 25. 5. – možnost účastnit se bohoslužby pro 50 lidí
  • od 8. 6. – možnost účastnit se bohoslužby bez omezení

Co to s sebou přinese za změny v dosavadním životě farnosti? Od 27. 4. se vrací obvyklý pořad bohoslužeb s tím, že účastnit se mší svatých je umožněno pouze rodině, která má zadaný mešní úmysl.

Od 11. 5. bych rád otevřel kostel pro slavení mší sv. ve všední dny kromě dětské mše sv., které se obvykle účastní velké množství lidí. Toto opatření se dotkne i našich hodů, které budou muset proběhnout v komorní sestavě a stejně tak plánovaného 1. sv. přijímání, které se bude muset posunout na jiný termín.

Dále pak budeme pokračovat ve stejném duchu. Proto až do 8. 6. bude většina z vás odkázána na nedělní mše sv. v 10.00 přenášené z kostela na internet, po kterých bude vždy možnost přijít do kostela pro sv. přijímání. Tato možnost zůstane i v soboty od 9 do 12, kdy bude kostel otevřen i k soukromé modlitbě.

Budu také v týdnu stále nabízet možnost k přijetí svátosti smíření na farní zahradě (středy a pátky od 14 do 17), dokud se nevrátíme k normálnímu způsobu.

Pro další informace se nebojte na mne jakkoliv obrátit. I nadále pro vás budu točit kázání a různé pobožnosti, které můžete najít na farních stránkách v záložce Videokázání vedle ohlášek.

Díky za vaši podporu a buďme i nadále spojeni v modlitbách za ukončení této pandemie, abychom se co nejdříve mohli spojit v radostném ALELUJA a TE DEUM.

Jaroslav Rašovský, duchovní správce farnosti

Posted by magmus in Aktuality
Load more