Průvodce adventem 2020

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos vylepšenou aplikaci „Průvodce adventem 2020“, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. Aplikace je určena těm, kteří mají touhu a odhodlání prožít advent v blízkosti Božího slova, které je jádrem každodenního rozjímání, meditace. Continue reading →

Posted by magmus in Aktuality

Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie

Milé sestry, milí bratři,

už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která zcela obrátila naše zaběhané každodenní zvyklosti. Dobu, ve které si intenzivněji uvědomujeme hodnotu života a zdraví, protože stojíme před tváří nemoci i smrti. Continue reading →

Posted by magmus in Aktuality

Všichni jsme na cestě ke svatosti

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA „VŠICHNI JSME NA CESTĚ KE SVATOSTI“

Milé sestry, milí bratři,

neděle 1. 11. 2020 je slavností Všech svatých.

Kdo je to svatý? Zjednodušeně se dá říct, že je to člověk, který je zcela odevzdán do Boží vůle. S Ježíšem Kristem se obrací k Otci, hledá, co se mu líbí, a podle toho jedná. Bůh v osobě Ježíše Krista k sobě v průběhu novozákonních dějin přitahoval a stále přitahuje lidi, kteří se tak, jako on, stávají jeho viditelnou tváří. Je to obdivuhodně rostoucí strom, jehož kořeny sahají od svatých osob Starého zákona až k Panně Marii a k jehož kmenu patří všichni, které si dnes připomínáme. Včetně těch, které si pamatujeme z nedávné minulosti, jako svatého papeže Jana Pavla II., Matku Terezu z Kalkaty a další. Tito lidé jsou s Bohem důvěrněji spojeni nejen blízkostí, ale i starostí o nás a tvoří s námi jednu rodinu, jedno společenství. Continue reading →

Posted by magmus in Aktuality
Brněnské biskupství zve k zapojení do projektu Náš společný domov

Brněnské biskupství zve k zapojení do projektu Náš společný domov

Svatý František z Assisi řekl: „Příroda je krásná kniha, v níž k nám promlouvá Bůh a sděluje nám něco ze své krásy a dobroty.“ Aby i další generace „měly co číst“, zve Biskupství brněnské skrze své Diecézní katechetické centrum k zapojení do projektu Náš společný domov.

Posted by magmus in Pozvánky

Výuka náboženství od 14. 10. zrušena až do 1. 11.

Vzhledem k usnesení vlády o uzavření základních škol se od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 ruší výuka náboženství v naší farnosti. Dáli Bůh, budeme pokračovat od 2. 11. 2020.

Posted by magmus in Aktuality

Výuka náboženství od 21. 9. 2020

Od 21. 9. se začíná ve žluté učebně vedle fary učit náboženství. Pokud jste ještě nestihli odevzdat přihlášku, doneste ji do první hodiny katechetovi nebo katechetce.

Rozvrh hodin i přihlášky najdete pod odkazem Život z víry -> Výuka náboženství.

Posted by magmus in Aktuality

Nová opatření

Od pátku 18. 9. platí nová opatření týkající se pandemie, která se dotýkají i našeho slavení. Pro vnitřní akce je povolený maximální počet účastníku 500 s tím, že všichni by měli mít místa na sezení, stát může jen 10 lidí. Náš biskup Vojtěch opět uděluje dispenz od nedělní účasti na mši svaté zvláště všem starým a nemocným lidem a opět doporučuje přijímání na ruku.

Posted by magmus in Aktuality
Load more